ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ENAGIC

Για τη Διασφάλιση Ανώτατης Ποιότητας

Το ISO είναι το κορυφαίο Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης παγκοσμίως που υιοθετείται σχεδόν από όλους τους κλάδους.

Η Enagic International είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 14001 και ISO 13485 για ποιοτικό έλεγχο και περιβαλλοντική διαχείριση,

με τη Χρυσή Σφραγίδα του Gold Quality Association για πιστοποίηση προϊόντος και είναι μέλος του υψηλού κύρους παγκόσμιου οργανισμού DSA (Direct Sales Organization / Σύνδεσμος Άμεσων Πωλήσεων).

ISO 14001

ISO 13485