ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δίχως την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί μια υγιής, άνετη ζωή για τους ανθρώπους. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να είμαστε συνειδητοί ως προς το περιβάλλον και να συνεισφέρουμε στη διατήρησή του. Για το λόγο αυτό, η Ομάδα της Enagic έχει υιοθετήσει μια φιλοσοφία διαχείρισης, «Αληθινή Υγεία στον Κόσμο», σύμφωνα με την οποία παρέχουμε προϊόντα που συμβάλλουν στην «Υγεία των ανθρώπων» και στη «Βελτίωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος». Ως μέλος της κοινωνίας των πολιτών, εργαζόμαστε συνεχώς για τη «συμμόρφωση» και τη «βελτίωση της ποιότητας», λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος και της ασφάλειας για την επόμενη γενιά.

Οδηγίες Δράσης για την Περιβαλλοντική Ασφάλεια

  • Εργαζόμαστε για την ασφάλεια υλικών με χαμηλό περιβαλλοντικό φορτίο.
  • Εργαζόμαστε για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων.
  • Εργαζόμαστε για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να αποτρέψουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη.
  • Όλοι μας - κάθε εργαζόμενος και η διοίκηση - τηρούμε τους διεθνείς νόμους, κανονισμούς και πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον.
  • Δίνοντας εμπεριστατωμένες εκπαιδεύσεις στους υπαλλήλους μας, αυξάνουμε την ευαισθητοποίησή τους για θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, μέσω των οποίων μπορούν να αποφευχθούν περιβαλλοντικά και εργασιακά ατυχήματα.
  • Επιδιώκουμε συνεχή βελτίωση, θέτοντας περιβαλλοντικούς στόχους, για τους οποίους παρέχονται τακτικές εκθέσεις.


Ζητούμε ειλικρινά όλοι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες μας να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν τις παραπάνω οδηγίες, τις οποίες παρουσιάζουμε εδώ στο κοινό.

Hironari Oshiro, CEO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Enagic International είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 14001 και ISO 13485 για ποιοτικό έλεγχο και περιβαλλοντική διαχείριση, με τη Χρυσή Σφραγίδα του Gold Quality Association για πιστοποίηση προϊόντος και είναι μέλος του υψηλού κύρους παγκόσμιου οργανισμού DSA (Direct Sales Organization / Σύνδεσμος Άμεσων Πωλήσεων).